Algemene voorwaarden | Feestje on the Way

ALGEMENE VOORWAARDEN

VERANTWOORDELIJKHEID – AANSPRAKELIJKHEID
De klant is tijdens de volledige huurperiode verantwoordelijk voor de gehuurde goederen. Bij
eventuele schade, al dan niet opzettelijk, tekorten en/of diefstal zal deze op de klant worden
verhaald. Alle ontleende goederen blijven te allen tijde eigendom van Feestje on the Way.
Feestje on the Way kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, van welke aard
ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin de levering, opbouw, het gebruik of de afbouw. De
klant zorgt op zijn kosten, voor alle wettelijke en nodige voorzieningen, vergunningen. Het is
verboden om ontleende goederen die eigendom zijn van Feestje on the Way, verder te
verhuren.

SCHADE OF DEFECT
Bij een defect, schade en/of diefstal tijdens de huurperiode dient de klant Feestje on the Way
onmiddellijk in kennis te stellen, op het telefoonnummer 06 10162289.

BETALING
De betaling van het totaalbedrag dient uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de datum van uw
feest aan ons te zijn overgemaakt, tenzij anders overeengekomen.

ANNULERING
Wanneer opdrachtgever de overeenkomst doet beëindigen voordat de opdracht is uitgevoerd
dient de opdrachtgever dit schriftelijk te annuleren aan de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer heeft het recht op een vergoeding bij;
Opzegging tot 10 dagen voorafgaand aan de datum van uw themafeest:
50% van het totaalbedrag.
Opzegging minder dan 48 uur voorafgaand aan de datum van uw themafeest:
100% van het totaalbedrag.

REISKOSTENVERGOEDING
Er worden geen reiskosten berekend binnen een straal van 15 km vanaf onze locatie te
Enschede. Daarbuiten zijn de kosten 0,37 cent per gereden kilometer.